Grundkurs

Under kursen varvas teori angående material, utrustning, tekniska moment och lite historik med lärardemonstrationer. Men den absoluta tonvikten ligger förstås på de egna övningarna mellan ässjan och städet.

Vi börjar med att lära oss hantera fyren och verktygen, därefter följer övningar i att sträcka, pena, stuka, vrida, slå hål, klyva o.s.v. Övningarna byggs på och kombineras till olika alster som t.ex. krokar, ljustakar, grillspett eller liknande ting som slutligen ytbehandlas och bärs hem ”i triumf”.
Vi tar emot max 6 deltagare per kurstillfälle, för att erbjuda alla en egen arbetsplats och gott om tid för frågor och handräckning. Kursen går över två dagar, kl. 9-17 lördag och söndag.


Priset är 2800 kr per deltagare. Summan inkluderar all bränsle, material, fika (för- och eftermiddag), kurskompendium och deltagardiplom.

Avancerad kurs

Tid och längd anpassas efter behoven, men även här försöker vi hålla oss till tvådagarskurser.
 Vi börjar alltid med en repetition av grundmomenten innan de anpassade övningarna tar fart. Dels för att ”värma upp” och komma i stämmning, dels för att individuellt kunna annpassa svårighetsgraden på övningarna.
Vid dessa kurser, som kan handla om allt från beslags-, skulpturalt eller historiskt smide till tillverkning av tänger, knivar eller andra verktyg, tar vi så ofta det går hjälp av besökande smeder med speciella kompetenser. Både för att bredda och fördjupa insikterna i den komplexitet i uttryck och tekniskt genomförande smidet allt som oftast omfattar.
Även till de avancerade kurserna tar vi emot max 6 deltagare per gång.
Vi ställer dessutom kravet att varje deltagare ska ha genomfört minst en grundkurs tidigare.
Priset är 1500 kr. per kursdag plus material och bränsle (kol,koks, gas).    

 

”Pröva- på”- event.

Dessa ”kick-off” eller liknande event kan omfatta allt från två timmars ”pröva på” till heldagars enklare kurser. Priset är här en fråga som avgörs från fall till fall utifrån antal deltagare och kurslängd.

 

Anmälan och förfrågningar inför grundkurs, avanceradkurs eller ”pröva på” görs till vår mail info@ivanssmedja.se . Lämna då mail och tel. nr. så bekräftar vi bokningen och/eller besvarar alla frågor snarast möjligt.

 

Uppdaterad: 171112